Jsem advokát, který poskytuje klientům komplexní právní servis. Tento pojem pro mne neznamená jen to, že jsem schopen klientům poskytnout službu ze široké škály právních odvětví, ale zejména to, že výkon služby, o kterou mne klient požádá, podrobím důkladnému hodnocení, zda právě tato služba, v jaké kvalitě a rozsahu je pro klienta a jím řešenou potřebu vhodná, s tím, že klient, pokud to záležitost dovolí, se nemusí o věc již dále příliš starat – vždy jdu nad rámec svých povinností. K tomu také vždy vedu své zaměstnance, spolupracující advokáty a zejména advokátní koncipienty. Garantuji tak klientům, že výsledek práce mé a mých kolegů vždy směřuje k jejich prospěchu. Díky tomu spokojeně pozoruji narůstání agendy.

Právnické vzdělání jsem získal na Právnického fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2010, rok před složením státní závěrečné zkoušky, jsem nastoupil do advokátní kanceláře a kanceláře insolvenční správkyně JUDr. Ivany Santariusové, které vděčím základy ve způsobu mého uvažování. Po kratší přestávce spojené se zahraniční cestou, v rámci které jsem si ujasnil profesní i životní hodnoty, jsem v roce 2013 nastoupil do advokátní kanceláře Mgr. Romana Klimuse, později KLIMUS & PARTNERS s.r.o., se sídlem v Brně s úkolem vybudovat v Ostravě pobočku. Po složení advokátních zkoušek v roce 2015 jsem se stal partnerem jmenované kanceláře a dále pokračovat v budování pobočky. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že pobočka je hotová a schopna fungování, jsem se rozhodl, že své další síly budu soustředit do založení a budování vlastní kanceláře, k čemuž došlo na podzim roku 2018.

 

Jste obec?

Díky dlouholeté spolupráci s městským obvodem Statutárního města Ostravy, významným jihomoravským městem, ale též malými obcemi v Moravskoslezském kraji vím, co velká města i malé obce trápí. Proto těmto klientům své služby poskytuji s přirozenou reakcí na jejich speciální charakter. 

Jste podnikatel?

Stejně jako municipality také podnikatele trápí široké spektrum právních problémů. Díky bohatým zkušenostem z obchodní praxe nabízím asistenci při tvorbě obchodních smluv, ale také řešení právních sporů z nich plynoucích. Založit společnost s ručením omezeným a nastavit ji tak, aby vyhovovala potřebám klienta a jeho společníkům je pro mne chléb, který snídám.

Jste realitní kancelář?

Sepis převodní smlouvy a úschova finančních prostředků jsou pro mne pouhým základem. Své služby realitním kancelářím poskytuji tak, aby specifikum každého obchodního případu bylo odrazem smluvní dokumentace, kterou připravuji. Vedle toho s klienty realitních kanceláří při podpisu smluv vždy veškeré dokumenty procházím a vysvětluji jejich obsah tak, aby pro ně nebyly pouhým nutným prostředkem k získání vysněného bydlení nebo inkasa peněz z prodeje dědictví, ale důstojnou a významnou událostí jejich života.

Jste správce nemovitostí?

Právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků může být někdy pěkně zamotaná, stejně jako vztahy uvnitř těchto subjektů i mimo ně. Dlouhodobá spolupráce s klienty tohoto charakteru ve mne však již vytvořila reálný obraz o principech a fungování a jsem schopen jim poskytnout efektivní právní servis.

Rozvádíte se?

Rozvod manželství není příjemnou záležitostí a komunikace mezi bývalými partnery nebývá jednoduchá. Proto se snažím být spolehlivým prostředníkem, se kterým může klidně a bez emocí hovořit jak klient, tak jeho bývalý partner. Tím se vždy záležitost vyřeší tak, že rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů je nakonec odlukou bez absolutního zpřetrhání osobních vazeb.

Byla vám způsobena škoda?

Náhrada škody je jednou z nejsložitějších právních problematik běžného života. Proto s klientem provádím důkladnou analýzu jeho případu, aby byly objektivně zjistitelné veškeré atributy jeho nároku a tento byl uplatnitelný u soudu.

Ostatní

Shora uvedené jsou pouze nejčastěji řešenými klienty. Veškerá právní odvětví však mají dopad do trestního, insolvenčního, exekučního práva a pracovního, ve kterých se též orientuji. 

 

Efektivitu služeb provází úzká vazba se soudním exekutorem a notářskou kanceláří.